מפעל ביחד

מפעלי "ביחד" - מסגרות תעסוקתיות מוגנות בפיקוח משרד הבריאות.

מרפאות לטיף

מרפאות לטיף- מרכז לטיפול בבריאות הנפש בילד, נוער ומשפחה.

מרפאות לטיף

מרפאות לטיף- מרכז לטיפול בבריאות הנפש בילד, נוער ומשפחה.